cudanakiju.pl

cudanakiju.pl

niedziela, 4 stycznia 2015

Opowiadania o konwencji

Zbiór "Moje prawa ważna sprawa!" zawiera szesnaście opowiadań: osiem autorstwa Renaty Piątkowskiej i osiem napisanych przez Annę Czerwińską-Rydel. Każdy kilkustronicowy utwór poświęcony został danemu zagadnieniu (artykułowi) Konwencji o Prawach Dziecka, a konkretnie prawu do: prywatności, odpowiednich warunków do życia i rozwoju, korzystania ze źródeł wiedzy, równego traktowania, poznania biologicznych rodziców (w przypadku adopcji), posiadania obywatelstwa i wynikających z niego korzyści (opieka państwa), wolnego czasu, spotkań z każdym z rodziców (w przypadku rozstania matki i ojca), wyrażania swoich poglądów (także przed sądem), nauki, bycia chronionym przed wykorzystywaniem zarobkowym, wojną, przemocą fizyczną, psychiczną i seksualną oraz ogólnie do bycia szanowanym. Są to zatem przede wszystkim problemy, z jakimi polskie dzieci mogą zetknąć się bezpośrednio, a w mniejszym stopniu takie, o których istnieniu (w przeszłości lub w innych krajach) powinny wiedzieć. 
 


Wszystkie tematy przedstawione zostały czytelnie, obrazowo, a nawet bardzo dosłownie. W większości opowiadań pojawia się termin "konwencja" (jednak brakuje jego definicji) oraz cytaty z polskiego dokumentu. Dodatkowo przed każdym utworem wyróżnione zostało zdanie streszczające treść omawianego artykułu konwencji. Rozwiązania te sprawiają, że całość ma charakter bardzo dydaktyczny. Większość tekstów określiłabym raczej jako przypowiastki prawnicze dla dzieci niż opowiadania w znaczeniu utworu literackiego.
Ścisła realizacja tematu nie wyklucza jednak przyjemności płynącej z lektury książki. Mój ośmioletni syn przeczytał "Moje prawa ważna sprawa!" w jeden wieczór i nie miał żadnych krytycznych uwag. Przypuszczalnie pozycję tę najlepiej odbiorą właśnie dzieci w wieku osiem-dziesięć lat, samodzielnie czytające i zastanawiające się nad zasadami rządzącymi małymi i dużymi społecznościami (grupa rówieśnicza, rodzina, społeczność szkolna, naród, ludzkość).
Bożena Itoya

Anna Czerwińska-Rydel, Renata Piątkowska, Moje prawa ważna sprawa!, ilustracje Kasia Kołodziej, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2014.
Od wydawcy:
Dwie pisarki, docenione przez krytyków literackich, szanowane przez rodziców, kochane przez dzieci.
I temat – jeden z najważniejszych we współczesnym świecie – temat praw dziecka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz